به گزارش روابط عمومی موسسه‌ فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثار، ٢٣ مهر ١۴٠٢، تعمیرات و چکاپ کلیه تاسیسات لوله کشی مجموعه ایثار استان خراسان جنوبی توسط نیروی تاسیسات با حضور مدیر موسسه صورت گرفت.