پایش سلامت تخصصی جانبازان گروه های ویژه استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی مؤسسه‌ فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثار، پایش سلامت تخصصی جانبازان گروه های ویژه استان خراسان جنوبی، در محل درمانگاه ایثار برگزار گردید. در این برنامه عملیاتی معاینه بالینی جانبازان گرانقدر انجام شد که توسط چهار پزشک متخصص در تخصص های داخلی، روانشناسی، قلب و عروق و چشم پزشکی ویزیت شدند.