بازدید ماهیانه مدیر موسسه از کلیه مراکز

به گزارش روابط عمومی موسسه‌ی فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثار، ۴ آذر۱۴۰۰، بازدید ماهیانه جناب آقای امیرآبادی زاده مدیریت محترم مؤسسه ایثار خراسان جنوبی از کلیه مراکز صورت گرفت. در این بازدید با بهره برداران، به گفتگو درباره ی نقاط ضعف و قوت مرکز تحت پوششان پرداختند./انتهای گزارش