به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثار، مراکز ایثار در قزوین به مرحله‌ی بهره‌برداری رسید. به این مناسبت با گزارشی تصویری برخی از امکانات ایثار این استان را مرور خواهیم کرد.