جلسه‌ی هیئت‌مدیره‌ی ایثار با حضور مدیرکل حوزه‌ی ریاست بنیادشهید و امورایثارگران

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثار جلسه‌ی هیئت مدیره‌، ۱۶آبان۱۴۰۰، باحضور مشاورعالی و مدیرکل حوزه‌ی ریاست بنیادشهید و امور ایثارگران، تمامی اعضای هیئت‌مدیره، معاون اداری، مالی و پشتیبانی و مدیرکل حراست ایثار برگزارشد.در این جلسه پس از بیان خیرمقدم و طرح موضوع توسط مدیرعامل موسسه‌ی ایثار، حجت‌اله امانی‌، اعضای هیئت‌مدیره و […]