برگزاری جلسه با هدف ساماندهی ارائه خدمات طرح پایش

به گزارش روابط عمومی موسسه‌ی فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثار، ۱۶ آبان ۱۴۰۰، جلسه مابین معاونت محترم درمان بنیاد شهید استان خراسان جنوبی، مدیریت شرکت بیمه دی و مدیریت موسسه ایثار با موضوع انعقاد قرارداد جدید با بیمه دی و ساماندهی و بهبود کیفیت ارائه خدمات طرح پایش در محل دفتر مدیریت موسسه برگزار گردید./انتهای […]