سیزدهم مهرماه ۱۳۹۹ جلسه ای با حضور معاونت محترم بهداشت و درمان بنیاد شهید خراسان جنوبی و ریاست محترم بیمه دی با حضور سرپرست موسسه ایثار بیرجند و دیگر همراهان در محل دفتر مدیریت موسسه با هدف ساماندهی طرح پایش سلامت و استمرار هرچه با کیفیت تر روند آن برگزار گردید.