امروز مورخ ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۹ بازدید نماینده محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای حسین خسروی با همراهی سرپرست موسسه ایثار خراسان جنوبی و معاونین ارجمند اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران از کلیه مراکز موسسه ایثار خراسان جنوبی با محوریت پیگیری موارد سفر استانی جناب اقای سعید اوحدی معاونت محترم ریاست جمهوری و ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور./