هفته گذشته موسسه ایثار خراسان جنوبی با مهندس صادقی عزیز مرد اخلاق و مهربانی خداحافظی کرد

هفته گذشته موسسه ایثار خراسان جنوبی با مهندس صادقی عزیز مرد اخلاق و مهربانی خداحافظی کرد. مهندس صادقی مدیر ارزشمند و خدوم موسسه ایثار خراسان جنوبی پس از ۳۰ سال خدمت خالصانه به جامعه شاهد و ایثارگری از مدیریت شعبه استانی خداحافظی کرد. طی حکمی از سوی مهندس پورحاح رضایی مدیر عامل موسسه فرهنگی ورزشی […]