برگزاری کارگاه منطقه ای آشنایی با پروتکل و برنامه ریزی عملیاتی

این کارگاه در روزهای یکشنبه و دوشنبه به درخواست اداره کل بهزیستی استان و به میزبانی موسسه ایثار خراسان جنوبی برگزار شد.

روز جدید موسسه ایثار در آستانه اربعین عاشقی رقم خورد

ششم آبان ماه بود و روزی ابری و ترنم طراوت باران فضای شهر تهران را متوجه خود کرده بود، اولین ساعات صبح جلسه بازدید از پروژه بزرگ بقیه الله (عج) تهران توسط مدیر عامل و تنی چند از مدیران ستادی موسسه ایثار انجام شدو جلسه ای با مدیران ارشد بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران […]